Press "Enter" to skip to content

اتصال رله به برد آردوینو

در این آموزش نحوه کنترل رله با برد آردوینو آموزش داده میشود. در این پروژه با فشردن یک دکمه رله فعال میشود و با رها کردن دکمه رله غیر فعال میشود. کد پروژه اتصال رله به آردوینو به طور کامل توضیح داده میشود.

مدار اتصال رله به آردوینو

در این پروژه پایه های کنترلی ماژول رله از یک سمت به GND برد آردوینو و از سمت دیگر به پایه 2 برد آردوینو متصل میشوند. دکمه نیز از یک سمت به پایه GND و از سمت دیگر به پایه 3 آردوینو متصل میشود.

مدار اتصال رله به آردوینو

قطعات مورد نیاز

  • آردوینو اونو
  • ماژول رله
  • دکمه

نحوه برنامه نویسی کنترل رله با آردوینو

در قسمت void setup پیکربندی های لازم را انجام میدهیم. پایه 2 را به عنوان خروجی در نظر میگیریم و پایه 3 را به عنوان ورودی تعیین میکنیم. همچنین مقاومت پول آپ داخلی را نیز فعال میکنیم.

void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // تعیین پایه به عنوان خروجی
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // تعیین پایه به عنوان ورودی
}

در قسمت void loop یک شرط ایجاد میکنیم. شرط را این میگذاریم که اگر وضعیت دیجیتالی پایه 3 (که متصل به دکمه است) برابر با LOW بود (یعنی دکمه فشرده بود) شرط اجرا شود. در درون شرط هم HIGH کردن پایه 2 ( که متصل به رله است) را قرار میدهیم که در نتیجه رله فعال می شود. سپس از else استفاده میکنیم یعنی میگوییم اگر وضعیت دکمه چیزی به غیر از HIGH بود، پایه 2 LOW شود و در نتیجه رله غیرفعال شود.

void loop() { 
if (digitalRead(3) == LOW){
digitalWrite(2,HIGH);
}
else {
digitalWrite(2,LOW);
}
delay(100);
}

دستور digitalRead برای خواندن وضعیت دیجیتالی پایه مورد نظر ما استفاده میشود.

کد کامل:

void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // تعیین پایه به عنوان خروجی
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // تعیین پایه به عنوان ورودی
}

void loop() { 
if (digitalRead(3) == LOW){
digitalWrite(2,HIGH);
}
else {
digitalWrite(2,LOW);
}
delay(100);
}}
5/5 - (2 امتیاز)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *